Opleidingsproject Nkhoma Hospital (2014-2015)

Het opleidingsproject voor het Nkhoma Hospital heeft tot doel om aan 18 personeelsleden van het Nkhoma Hospital, die een parttime of fulltime studie volgen, de studiekosten (exclusief kosten voor levensonderhoud) te betalen. De looptijd van het project is van mei 2014 – juni 2015.

Momenteel worden er fondsen geworven. Doel is €39.000 in te zamelen. Op 12 mei 2014 is een subsidie overeenkomst gesloten met Impulsis in Utrecht. Het subsidiebedrag zal €19.500 bedragen, zodat het totale fonds €58.500 zal bedragen.

Impulsis is ‘het loket voor particuliere initiatieven in ontwikkelingssamenwerking’ en ‘een initiatief van Edukans, ICCO en Kerk in Actie’. MMWT heeft eerder succesvolle projecten met Impulsis afgerond.

Project 2014_logo_impulsis

De selectie van wie in aanmerking komt voor de studiekostenvergoeding wordt gedaan door de directie van het Nkhoma Hospital. Aan de studiekostenvergoeding zijn voorwaarden verbonden. Doel is dat die personeelsleden meer professioneel hun bijdrage kunnen gaan leveren aan de gezondheidszorg in Malawi.

Helpt u mee?
Bijdragen zijn welkom op de bankrekening van MMWT te Houten, bij RABO Houten met bankrekening NL11 RABO 0153 281 294.

Inschrijven nieuwsbrief