Update MMWT visitatie februari 2018: Staffhouses en Children’s Ward!

Een delegatie van het bestuur heeft begin februari 2018 een visitatiebezoek gebracht aan het Embangweni Hospital. Deze doorgaans jaarlijkse visitatie dient om het contract met Piet en Estelle te bespreken, en de resultaten van hun werk én de plannen voor komende projecten uit te werken. En natuurlijk vooral om de contacten met alle mensen ter plekke weer op te warmen!

Heel bemoedigend was dan ook de geweldige voortgang die is gemaakt door Piet en Estelle, met beperkte middelen en onder moeilijke omstandigheden! Het huidige project – het afbouwen van 5 staffhouses (personeelswoningen) – is in volle gang en zal naar verwachting medio dit jaar worden afgerond. Het eerste staffhouse is al afgebouwd en dit is de woning waar Piet en Estelle inmiddels hun intrek hebben genomen.

Voor de tweede helft van 2018 staat de renovatie van de Children’s Ward (kinderafdeling) op het programma. Van alle ziekenhuisafdelingen was deze er duidelijk het slechtste aan toe. Het is de bedoeling om een bestaand gebouw dat in betere staat is geschikt te maken als children’s ward zodat het gebouw waar de kinderen nu verpleegd worden daarna grondig gerenoveerd kan worden.

Duidelijk is te zien dat veel projecten in het verleden wel zijn begonnen, maar nooit zijn afgemaakt. In Embangweni is dat het meest schrijnend zichtbaar aan de complete maternity ward (kraamafdeling), waarvan ooit het dak is gesloopt maar vervolgens nooit een begin is gemaakt met de herbouw. Toch zal dit niet het project zijn waar MMWT zich als eerste op zal richten, omdat het formeel nog is toegewezen aan een andere organisatie. Het illustreert wel heel duidelijk dat alleen geld doneren niet voldoende is om projecten succesvol af te sluiten, en het bevestigt de goede aanpak van het MMWT om ter plekke mensen te hebben die het werk kunnen coördineren.

Er is voor de komende jaren nog meer dan genoeg te renoveren, voordat Embangweni op het niveau zal komen waarop Nkhoma in 2016 is opgeleverd! Daarom werkt het bestuur aan een Masterplan waarin een gefaseerde, behapbare aanpak wordt uitgewerkt zodat toekomstige teams gemotiveerd kunnen worden om zich in te zetten voor de naaste in Malawi, die zoveel minder heeft dan wij.