Samenwerking met WILDE GANZEN vernieuwd & gecontinueerd voor Embangweni!

Recent is er overleg geweest tussen het bestuur van MMWT en Wilde Ganzen over vernieuwing en intensivering van hun samenwerking mede ingegeven door het nieuwe project van MMWT in het Embangweni Hospital. Na jarenlange samenwerking met Wilde Ganzen (sinds 1995) werd het tijd om de samenwerking tussen onze organisaties te analyseren en is de door MMWT de behoefte uitgesproken aan een nieuwe meerjarige samenwerking waarbij verduurzaming en capaciteitsopbouw bij onze nieuwe projecten in Embangweni een grote rol zullen gaan spelen. In deze vernieuwde samenwerking hebben MMWT en Wilde Ganzen project overstijgende afspraken met elkaar gemaakt en zullen wij samen vanuit een vernieuwd partnerschap nog nauwer met elkaar gaan samenwerken. 

MMWT heeft veel expertise opgedaan in eerdere projecten in het Nkhoma hospital. 

Vanuit Wilde Ganzen kwam daarom de vraag of MMWT binnen het netwerk van Wilde Ganzen met andere partijen/partners, die met dezelfde thema’s bezig zijn, waar mogelijk kennis en kunde wilde delen. Het bestuur van MMWT heeft daarop positief gereageerd. 

We kijken samen erg uit naar deze vernieuwde samenwerking!