Aanpak

De Stichting MMWT heeft in nauw overleg met het management team van het ziekenhuis besloten de focus te leggen op het terugdringen van de moeder- en kindsterfte rond de geboorte. Dit project richt zich op capacity building (toerusten en scholing van personeel) en op verbetering van faciliteiten (operatiekamers en apparatuur):

  • Bouw/renovatie van OK faciliteit
  • Aanschaf ambulance

Impact

Het doel op korte termijn is de renovatie van de operatiekamers, de aanschaf van medische apparatuur en bedden, en de (broodnodige) aanschaf van een ambulance. Ook wordt het personeel getraind in het gebruik van de apparatuur en het stellen van de juiste diagnoses. Op de langere termijn willen we de hygiëne van het ziekenhuis structureel verbeteren, vooral door het bieden van goede zorg en begeleiding van het lokale medisch personeel. Daarmee moet worden bereikt dat de moeder- en kindsterfte drastisch wordt teruggedrongen.