2017 –> 2018: Embangweni update!

Er is een heleboel verblijdend nieuws te melden rondom de start van MMWT in Embangweni!

Piet en Estelle, ons echtpaar ter plaatse, zijn inmiddels definitief verhuisd van Nkhoma naar Embangweni. Voor hen een emotioneel moment omdat ze nauw verbonden waren met Nkhoma. Maar ze hebben ook aangegeven daar te willen wonen en werken waar God hen plaatst, ook al betekent dat nogal wat. Ter illustratie: momenteel ontberen zijn een goede aansluiting van water en electriciteit. Ook andere zaken zoals transport vragen weer een heel andere aanpak dan in Nkhoma: in Afrika gaan veel dingen nu eenmaal op een andere manier en in een ander tempo dan in Nederland!

We zijn ook erg blij dat er voor 2018 twee (!) nieuwe workteams zijn gevormd. Allereerst zal ‘team Nunspeet’ medio volgend jaar naar Malawi afreizen en zij zijn inmiddels met hun activiteiten rondom fondsenwerving gestart. Op de Facebookpagina houden we u op de hoogte van hun activiteiten!

Daarnaast is het ‘vrouwenteam Houten’ opgericht. Dit team dat geheel uit vrouwen bestaat (deels de echtgenotes van de mannen van team Houten die dit jaar in Malawi geweest zijn) zal eind 2018 naar Malawi afreizen.

Voor ons als bestuur is het opbouwen van goede en langdurige relaties met de leiding van het ziekenhuis erg belangrijk. Daarom zal in de eerste week van februari een delegatie van het bestuur naar Embangweni afreizen om ter plaatse met diverse personen de plannen en doelstellingen van MMWT te bespreken.

Voor nu wensen wij u alvast gezegende Kerstdagen toe en een gelukkig en voorspoedig 2018! Blijft u ons steunen in uw gebed en met uw giften?